Welcome to ԳԵՂԱՐՔՈՒՆՒՔ.ԱՄ

Հետաքրքիր է

«Չգիտեմ, թե ինչ զենքով կկռվեն երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, բայց չորրորդում գործի կդրվեն քարերն ու մահակները»  Ալբերտ Էյնշտեյն

Համայնքներ

ՍՈԹՔ


 

    Սոթք գյուղը Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղերից է, գտնվում է Վարդենիսից 13կմ հյուսիս-արևելք, Սոթ գետի ափին: Ունեցել է Սոթ, Զոդ...կարդալ ամբողջը

Պատմական Հուշարձաններ

ԿՈԹԱՎԱՆՔ

    Գեղարքունիքի մարզի միջնադարյան նշանավոր հուշարձաններից մեկն է Կոթավանքը կամ Սբ.

No front page content has been created yet.