ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ

 • Տարածքը – 5348 կմ2
 • Բնակչությունը – 240 000 մարդ
 • Կենտրոնը – քաղաք Գավառ
 • Գեղարքունիքի մարզը տարածքով Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ մարզն է:
 • ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը – 18% 
 • ՀՀ տարածքում մարզի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը – 7.4% 
 • Մարզի տարածքի 1/4  մասը զբաղեցնում է Սևանա լիճը:
 • Մարզը գտնվում է ՀՀ արևելյան մասում և սահմանակից է Լոռու, Տավուշի, Կոտայքի, Արարատի, Վայոց Ձորի մարզերին և Ադրբեջանի Հանրապետությանը:
 • Հարավից հյուսիս մարզը ձգվում է 115կմ, իսկ արևելքից արևմուտք՝ 85կմ:
 • Ամենաբարձր կետը Աժդահակ լեռն է՝ 3598մ:
 • Ամենացածր կետը Գետիկ գետի կիրճն է՝ 1325մ:
 • Մարզում կան 5 քաղաքային և 87 գյուղական համայնքներ: