Համայնքներ

Համայնք Բնակչություն Կարգավիճակ Կոորդինատներ Բարձրություն
ԱՅՐՔ 597 գյուղ 40°07′35″ հս.լ. 45°47′28″ ավ.ե. 2155մ
ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ 161 գյուղ 40°40′60″ հս.լ. 45°07′60″ ավ.ե. 1575մ
ԱՍՏՂԱՁՈՐ 4308 գյուղ 40°09′14″ հս.լ. 45°21′17″ ավ.ե. 2030մ
ԱՎԱԶԱՆ 205 գյուղ 40°17′60″ հս.լ. 45°42′00″ ավ.ե. 2075մ
ԱՐԵԳՈՒՆԻ 398 գյուղ 40°20′34″ հս.լ.45°36′45″ ավ.ե. 2000մ
ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ 3223 գյուղ 40°09′01″ հս.լ. 45°30′57″ ավ.ե. 1950մ
ԱՐԾՎԱՇԵՆ 0 գյուղ 40°15′30″ հս.լ. 45°08′15″ ավ.ե. 1400մ
ԱՐՏԱՆԻՇ 713 գյուղ 40°29′45″ հս.լ.45°21′46″ ավ.ե. 1975մ
ԱՐՓՈՒՆՔ 545 գյուղ 40°16′60″ հս.լ. 45°43′60″ ավ.ե. 2060մ
ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ 290 գյուղ 40°27′00″ հս.լ. 45°05′33″ ավ.ե. 1930մ

Pages